Switch Language

Basistraining Onderhandelen (blended)

Introductie Basistraining Onderhandelen

Voor een goed en constructief onderhandelproces is het nodig om onderscheid te maken tussen de posities die de partijen innemen en de belangen die daar achter liggen.

In de belangen ligt de sleutel voor een succesvolle uitkomst waar beide partijen blij mee zijn.
Kennis over het onderhandelproces en bewustwording van je invloedgedrag maakt dat je succesvol sturing kunt geven aan een onderhandeling.

Deze training leidt op voor ADR Register Mediator, Associate Certified. Onze aanvullende training Master Class Onderhandelen leidt op voor ADR Register Mediator Full Certified.

 

Doel

Na het volgen van deze training heeft u goede handvatten in handen om uw werk als onderhandelaar of als begeleider van onderhandelingen goed en succesvol uit te kunnen voeren.

[blockquote width=’80’ text=’Finding that 18th camel is from now on your passion!’ border_color=’#0033FF’]

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die privé of zakelijk regelmatig onderhandelingen voert en graag een optimaal onderhandelingsresultaat wil bereiken en tegelijkertijd een goede relatie met de ander wil opbouwen en behouden. Vanuit deze deskundigheid wilt u uw impact als onderhandelaar of begeleider van onderhandelingen verder verstevigen. U wilt betere inzichten in de diverse fasen van het onderhandelingsproces en de daarbij behorende vaardigheden.

 

Vooropleiding

Minimaal HBO vooropleiding of hiermee vergelijkbaar denk- / ervarings- / werkniveau.

 

Duur en studielast

De training duurt 4 dagen, waarvan 3 dagen klassikaal.
De gemiddelde studielast bedraagt 20 uur.

 

Leermethodiek: blended training

Het klassikale gedeelte van de training geeft u de garantie dat u uitstekend wordt opgeleid door deskundige, praktijk-ervaren trainers op hun vakgebied. De training wordt gegeven op basis van theorie, (groeps-) opdrachten en praktijk gerelateerde discussies. Op deze wijze worden onderhandelingsvaardigheden concreet en toepasbaar gemaakt voor de praktijksituatie van de cursisten.

Het online gedeelte van deze training biedt u de mogelijkheid kennis en vaardigheden op te doen op ieder gewenst tijdstip en vanaf iedere locatie, zowel met een PC, tablet of smartphone.
Om een zelfstudie succesvol te maken is er voor gezorgd dat er veel content online beschikbaar is om de cursist te ondersteunen. Deze content bestaan uit video, oefenvragen en readers.

 

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte per training is 10 personen.

 

Certificering

Na afloop van de training wordt ons instituut-certificaat u via email toegestuurd en kunt u zich inschrijven bij het ADR International register als Associate Certified ADR Register Onderhandelaar.

 

CPD-punten

ADR waardeert de Basistraining Onderhandelen met 24 CPD-punten.
De online training The Birke Negotiation Series wordt zowel door MfN als ADR en NOVO gewaardeerd met 8 punten.

 

Inhoud

Het classroom gedeelte van de training bevat onder meer de volgende onderdelen:

 • Communiceren op basisniveau – theoretische achtergronden en verbanden, praktische uitvoering en toepassingen;
 • Geschilbemiddeling op expertiseniveau – aanpak, ethiek, beroepscode(s), kenmerken, praktijk, theorie, achtergronden, verschijningsvormen, verslaglegging, uitvoering;
 • Onderhandelaarslandschap – zoals wet- en regelgeving, organisaties, certificerings- en registratieopties, markt;Ondernemen op beginnersniveau – bedrijfsvoering & organisatie, acquisitie, klachten, beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid, verzekeringen;
 • Onderhandelen op basisniveau – theoretische achtergronden en verbanden, praktische uitvoering en toepassingen;Conflictkennis op basisniveau – theoretische achtergronden;
 • Recht op basisniveau – summiere kennis verbintenissenrecht, basis theoretische kennis en begrip met betrekking tot het vastleggen van afspraken tussen partijen alsmede verslaglegging;
 • Prisoners Dilemma Card Game.

Content online modules:

Course one: Choosing a negotiation strategy – “Should I cooperate or compete?”

 • Prisoners dilemma, Multi round game, Tit for Tat strategy, Threats and commitments, Mutually Assured Destruction.
 • Hypothetical with exercises (Bike store), quiz.

Course two: Preparing for Negotiation – “How do I get what I want?”

 • Harvard Negotiation Project (Getting to Yes): Positions and interests, Pareto optimality, Enlarging the Pie, Objective criteria, Walk Away Alternative (BATNA)
 • Exercises, quiz

Course three: Preparing for Negotiation II – “What’s their story? “

 • Prepare for a two party negotiation using the “getting To Yes” principles
 • Simulation (Rocky x STAR), quiz.

 

Materialen

De studiematerialen bestaan uit handouts van de presentaties en oefeningen.
U krijgt toegang tot de modules 1 tot en met 3 van The Birke Negotiating Series.

De volgende boeken worden aanbevolen als literatuur voor deze training:

 • Excellent Onderhandelen, ISBN 9047000285;
 • Ons feilbare denken, ISBN 904700647X.

 

Beroepsbegeleiding

Via ons online support system MyMediasi wordt de mogelijkheid geboden om met onze praktijk-ervaren professionals van gedachten te wisselen over de mogelijkheden en obstakels die ervaren worden tijdens het toepassen van de geleerde theorie en vaardigheden en in het uitvoeren van de geplande verbeteracties.
Gedurende en tot 3 maanden na het eind van de training hebben cursisten toegang tot MyMediasi.

Studiebegeleiding

Gedurende en tot 3 maanden na afloop van de training wordt ondersteuning geboden aan de cursisten bij het bestuderen van de theorie. Dit vindt op individuele basis of in groepsverband plaats.

 

Kosten

De kosten van de training in het open rooster bedragen €1595,= exclusief BTW of €1755,= vrij van BTW. De prijs is inclusief de studiematerialen, locatie- en arrangementskosten en een digitaal instituut-certificaat.
Aan iedere deelnemer van een open rooster training wordt kosteloos een Support Voucher ter beschikking gesteld waarmee toegang tot MyMediasi kan worden verkregen.

Voor in-company trainingen calculeren wij een bedrag per trainer per dag en vervolgens de kosten per cursist voor studiematerialen, support en eventueel voor boeken. Neem s.v.p. contact op voor de mogelijkheden.