Switch Language

Masterclass Familie Mediation (blended)

Slider MFM 1280x720 ADR only

Introductie Masterclass Familiemediation

(Echt)scheiding- en familiemediation is erop gericht betrokken partijen professioneel te begeleiden, zodat zij zelf zo veel mogelijk hun onderlinge problemen (familiekwesties, contactregelingen, etc.) kunnen oplossen. Het ‘normaliseren’ van de systeemdynamiek en het aanspreken van de autonomie en zelfbeschikking van betrokkenen staat hierbij centraal.

Een Familie Mediator is erin gespecialiseerd deze begeleiding te bieden.

De Masterclass Familie Mediation leidt op tot Familie Mediator en is door ADR International Register erkend.

Registermediators die deze opleiding hebben gevolgd en positief zijn beoordeeld voor zowel theoretische kennis als voor vaardigheden, krijgen daarvan een aantekening in het register.

Gedurende de training krijgt u een aantal keer een online vragenlijst aangeboden. Voor registermediators geldt dat de scores van de vragenlijsten alsmede de bijdragen aan de overige onderdelen van deze training bepalend zijn voor ons advies aan ADR International Register met betrekking tot de aanvullende vermelding ‘Familiemediator’.

 

Blended training

De training Masterclass Familie Mediation wordt aangeboden volgens de ‘blended’ methode. Deze methode bespaart enorm veel reistijd en file-leed. De persoonlijke aandacht en inbreng is gelijk aan traditionele methoden.

De presentaties bieden wij u aan middels zgn. ‘virtual classrooms’. Bij deze leervorm zit u thuis of op uw werk achter uw PC, laptop of smartphone en bent u in direct contact met de trainer. Gedurende de presentaties heeft u net als tijdens een traditionele les volop gelegenheid om vragen te stellen.
De sheets van de presentaties en de bijlagen zijn per les online beschikbaar en daarbij krijgt u een digitale set van deze materialen bij aanvang van de training toegestuurd.

De oefeningen maakt u op een zelf te kiezen moment en indien van toepassing stuurt u de uitwerkingen op naar de betreffende trainer, die vervolgens van feedback zal voorzien.

De rollenspellen worden uitgevoerd op de praktijk dag. Vanzelfsprekend hebben wij wat gezellige conflictjes in petto, maar de cursisten kunnen zelf ook hun voorkeur voor te behandelen items aangeven.

 

Voordelen blended training

Deze methode van trainen wordt in een aantal sectoren al veelvuldig toegepast en verdringt meer en meer het traditionele classroom trainen. Cursisten en trainers zijn erg enthousiast over blended trainen: dezelfde persoonlijke aandacht en  reistijd en file-leed behoren hierbij tot het verleden!

Vanzelfsprekend brengt deze methode lagere locatiekosten met zich mee en dit ziet u terug in de prijs. Ook fijn toch?!

 

Meer informatie

Klik HIER voor de fact sheet Masterclass Familie Mediation (blended).

Deze voor u nieuwe methode roept wellicht vragen op. Aarzel s.v.p. niet deze te stellen aan ons. Wij zijn bereikbaar via info@mediasi.nl en via +31 76 7002 181.